"Annals. Computer Science Series" Journal
Romania, 300559 Timişoara, 6 Lascăr Catargiu str.
Phone: 004 0256 220 687
E-mail: conference.fcia [@] tibiscus [.] ro


Web design:
FCIA
Updating:
Editorial Team
Anale. Seria Informatică
Volumul 3, Fascicula 1


ISSN: 1583-7165 (forma tipărită)
ISSN: 2065-7471 (forma electronică)
Proprietar: Universitatea "Tibiscus" din Timişoara, România
Editor: Editura Augusta, Timişoara, România
Distribuitor: Universitatea "Tibiscus" din Timişoara, România
Apariţie: Mai 2005
» Considerations about Modelling Trust

» Ioan Despi and Lucian Luca

Un concept important în software şi în reţele de orice fel este încrederea, interpretată ca o relaţie între agenţii participanţi. Combinată cu neîncredere şi nesiguranţă, atunci când se modelează reţele hibride cu agenţi umani şi software, ea oferă un cadru atractiv pentru diferite modelări matematice. În special, proprietăţile de tranzitivitate joacă un rol central în cercetarea noastră, aceasta putând fi modelată cu algoritmi pentru a calcula propagarea încrederii şi neîncrederii în reţele.

7 - 20

imag/pdf.ico.gif PDF
» Abstract Mobius-Division Categories are Reduced Standard Division Categories of Combinatorial Inverse Monoids

» Emil Daniel Schwab and Romero Efren

A main result of [Sch05, Theorem 3.3, Section 3.] is detailed using the Leech [Lee87] construction of inverse monoid of fractions. All the examples are classic.

21 - 30

imag/pdf.ico.gif PDF
» O aplicaţie a spaţiilor de procese fuzzy

» Lucian Luca, Adela Ionescu and Sorina-Carmen Luca

The study presents an application of the fuzzy processes spaces in the domain of the transmission of information. The model of the fuzzy processes space replaces the classic mathematic model of the transmission through disturbed channels. This was introduced for the first time in [LD01] as a generalization of the model of the processes space [Neg95].

31 - 38

imag/pdf.ico.gif PDF
» Software tools for blind and visually impaired in GNOME2 – Accessibilty in GNOME2

» Victoria Iordan

Această lucrare are drept scop prezentarea şi analizarea posibilităţilor ca o persoană cu handicap vizual să utilizeze calculatorul folosind desktopul GNOME. În prima parte lucrarea prezintă noţiunea de accesibilitate (“Accessibility”) în general şi identifică soluţii existente pentru a da sens noţiunii de accesibilitate referitor la persoanele cu deficienţe vizuale, făcându-se analiza desktopului GNOME şi a suportului pe care acesta îl oferă pentru accesibilitate. Partea a doua este dedicată analizei unicului screen reader pentru GNOME (cel puţin până în momentul de faţă): Gnopernicus. Acesta este parte a GAP (Gnome Accessibility Project), managementul proiectului fiind realizat de Sun Microsystems în colaborare cu BAUM Retec AG dar implementarea efectivă realizându-se în România, de către BAUM Engineering S.R.L. Este analizat modul în care este posibil să i se ofere utilizatorului un feedback auditiv (comunicarea cu diferite mecanisme TTS – Text To Speech) şi de asemenea modul în care se poate oferi un feedback Braille (cum se pot accepta mai multe tipuri de dispozitive Braille, mai multe tabele braille).

39 - 54

imag/pdf.ico.gif PDF
» Aspecte privind orientarea sportivă a copiilor, asistată de calculator

» Corina Muşuroi, Tiberiu-Marius Karnyanszky and Carla Amira Karnyanszky

The present study aims to make an analysis of the evaluation methods for the children’s somatic and physical development and of the possibilities of making a choice for a certain sportive branch, according to this development. Two analysis methods are used: the one of comparing the measured dimensions to the average values given by the specialty literature in their absolute value and the other of calculating the proportionality indexes which are further compared to the average indexes in the reference population. It is also used a prognosis method that selects the children with a certain type of somatic and physic development suited to be oriented towards a sport. This study presents the orientation towards swimming.

55 - 64

imag/pdf.ico.gif PDF
» Aspecte privind determinarea drumului optim în matrice mari

» Tiberiu-Marius Karnyanszky

A lot of graphs applications are available in the modern technique, science or economy. Among these, the shortest-way determination is applied into large domains: traffic control, transportation, Internet routing, traffic planning, distribution policy. When the graph dimension is too big and the associated array is too large, the standard graphs algorithms may become unusuals. In this case, methods to accelerate the calculus will be used, each available solution will be applied; rare arrys is a possible technique.

65 - 70

imag/pdf.ico.gif PDF
» Proprietăţi ale familiilor de limbaje contextuale

» Florin Fortiş and Alexandra Fortiş

In this paper we are studying the properties for some families of contextual languages with catenation. The study concerns some classical properties (see [13]) for contextual languages and some new properties characteristic to these families of languages. The results in this paper continue the work from [7]. Using these properties we will be able to establish some necessary conditions and pumping properties for families of contextual languages with catenation.

71 - 82

imag/pdf.ico.gif PDF
» Relaţia limbajelor contextuale cu concatenare cu alte familii de limbaje contextuale

» Florin Fortiş and Alexandra Fortiş

In this paper we are studying the properties for some families of contextual languages with catenation. The study concerns some classical properties (see [13]) for contextual languages and some new properties characteristic to these families of languages. The results in this paper continues the work from [7]. Using these properties we will be able to establish some necessary conditions and pumping properties for families of contextual languages with catenation.

83 - 90

imag/pdf.ico.gif PDF
» Corpul rigid liber ca sistem mecanic hamiltonian

» Alexandra Fortiş and Florin Fortiş

This research presents an approach of hamiltonian mechanics, built on the phases space of a mechanical system. We are introducing the differential structure for the free rigid body defined by Euler’s angles. The stability of the solution is explained in Poincaré-Lyapunov formulation. The hamiltonian system for a free rigid body is characterised using the Hurwitz criterion and the phase portret, providing a mathematical model easier to analyse.

91 - 100

imag/pdf.ico.gif PDF
» Asupra utilizării logicii fuzzy în fundamentarea procesului decizional

» Sorina-Carmen Luca, Lucian Luca and Adela Ionescu

The present study is a short introduction in the theory of the fuzzy sets. It also presents some aspects of the application of the fuzzy logics in founding the decision-making process related to the firm’s management. In the end there are presented some average operators that express the idea of compromise in making a decision.

101 - 110

imag/pdf.ico.gif PDF
» Asupra utilizării sistemelor expert în practica managerială

» Sorina-Carmen Luca, Lucian Luca and Adela Ionescu

The study presents some aspects of the managerial use of the expert systems as computer science instruments meant to accumulating and processing data by means of artificial intelligence with a view to founding, adopting and supervising the managerial decisions. The problematic of the expert systems is approached form the perspective of the main aspects which makes it intresting for the firm’s managers.

111 - 118

imag/pdf.ico.gif PDF
» Multiplier-Accelerator Cycle Model: Shocks and Money

» Liana Pater

Modelele economice cu multiplicator-accelerator care se ocupă de teoria ciclurilor în afaceri au apărut ca urmare a nevoii de teoretizare a ciclurilor economice dinamice. Aceste modele reunesc descrierea empirică a ciclurilor economice dinamice, cu descrierea teoretică a echilibrului, privită din punct de vedere static. Principiul modelelor economice cu multiplicator este următorul: dacă investiţiile cresc, vom avea o creştere a ieşirilor (prin ieşiri putem înţelege atât produsul finit cât şi venitul firmei). Creşterea ieşirilor rezultă din relaţia “multiplicator” care arată echilibrul între ieşiri şi intrări (investiţii).

119 - 124

imag/pdf.ico.gif PDF
» Proiectarea de postprocesoare pentru maşini cu comandă numerică

» Virgiliu Streian

The purpose of this article is to become familiar with design of numerical control (NC) part programming of the computer aided manufacturing (CAM) process. This part consists in design of the CAM programs (postprocessors). The postprocessors are programs that convert a drawing, created by AutoCAD2000 by example, into G-code instructions which are used by G-code interpreter programs that in turn run the machine’s controller. Conversion of the drawing to a g-code file is an important step. The conversion must be accurate in order to enable the CNC machine part production with minimum human intervention.

125 - 136

imag/pdf.ico.gif PDF
» Folosirea limbajului C în programarea microcontrolerelor

» Maria Radu

The early name for a microcontroller was microcomputer, but a microcontroller differs from a microprocessor in several important ways. A microprocessor was simply the “heart” of a computer. To put a microprocessor into use, the designer required memory, peripheral chips, and serial and parallel ports to make a completely functional computer. By contrast, the microcomputer was designed to be a complete computer on a single chip.

137 - 142

imag/pdf.ico.gif PDF
» Utilizarea limbajului PHP în aplicaţii multimedia. Crearea şi manipularea imaginilor

» Maria Radu

The purpose of a Web site is to interact with your users, whonever they might be. An extremely effective way of interacting with users is through the use of visuals. PHP offers an interface to the GD module, which in turn currently supports the creation and management of JPEGs and PNGs. By using the functions provided, you can create, add text to, draw pictures on, and modify preexisting PNG and JPEG images.

143 - 150

imag/pdf.ico.gif PDF
» Data Mining for Increasing Economic Analysis Efficiency

» Cristina Ofelia Sofran and Alin Munteanu

Acumularea datelor în baze de date de dimensiuni neobişnuit de mari îngreunează prelucrarea acestora şi identificarea datelor utile, dar şi alcătuirea de statistici. Soluţia este procedeul numit „data mining”, ce permite extragerea de cunoştinţe utile ascunse în cadrul unor cantităţi mari de date brute.

151 - 156

imag/pdf.ico.gif PDF
» Reasons for Developing the Open Source Software Usage Level

» Cristina Ofelia Sofran and Alin Munteanu

Suntem obişnuiţi să ne îngrijorăm în legătură cu achiziţionarea software-ului costisitor. Această problemă poate fi uşor îndepărtată luând în considerare software-ul „deschis” , care presupune un anumit software a cărui sursă poate fi modificată pe placul utilizatorului dar care, poate cel mai important, este gratuit.

157 - 162

imag/pdf.ico.gif PDF
» Synchronize Method for FSM Asynchronous Inputs

» Mihai Timiş

Sinteza şi implementarea sistemelor logice secvenţiale FSM, se poate realiza mult mai uşor folosind circuite integrate MSI şi LSI. Cu cât funcţiile realizate de acestea sunt mai complexe, cu atât logica combinaţională de implementare a sistemului devine mai simplă. Atunci când sistemul este alcătuit din semnale de intrare atât sincrone cât şi asincrone, înainte de utilizarea în sistem, acestea trebuiesc sincronizate. În această lucrare este propusă o metodă de realizare a sincronizării intrărilor asincrone a unui sistem secvenţial.

163 - 168

imag/pdf.ico.gif PDF
» Designing and implementing an customizable table view for various data structures using OOP with C++

» Mihai Timiş

In present paper, I propose a new method for analysis and synthesis an asynchronous sequential system. It contains a clock signal who will drive on the states of the sequential system. To control sequential system, it is used a clock signal who contain a set of Master – Slave D latches circuits, logic gates. It is build from the sequential system transition matrix.

169 - 176

imag/pdf.ico.gif PDF
» Designing and implementing an customizable table view for various data structures using OOP with C++

» Dan Andrei Stanciu

O vizualizare tabelară a datelor definite de o aplicaţie este foarte utilă pentru a crea o imagine de ansamblu dintr-o singură privire asupra conţinutului. Pentru aceasta s-a dezvoltat cu ajutorul programării orientate pe obiecte o componentă grafică aptă de a reprezenta date pe rânduri şi coloane, total controlabilă din punct de vedere al implementării şi care oferă multe posibilităţi de manevrare şi particularizări de comportament şi aspect grafic.

177 - 185

imag/pdf.ico.gif PDF
» The Development of a Vectorial Drawing Application using Advanced OOP Techniques

» Dan Andrei Stanciu

Aplicaţia Vectorial Draw a fost dezvoltată în special pentru realizarea unor rapoarte care pot fi apoi tipărite. Ea permite desenarea şi gestionarea de primitive grafice într-un context grafic. Pentru aceasta au fost implementate prin intermediul programării orientate pe obiecte o serie de clase care sunt capabile să trateze la un nivel cât mai avansat aceste primitive grafice.

187 - 192

imag/pdf.ico.gif PDF
» Algoritmii evolutivi (genetici) – viitorul în modelarea sistemelor de distribuţie a apei ?

» Florin Rotaru

In this material I try to launch a provocation, in looking to the present and in particular to the future of designing, managing and fallowing of the usage of drinkable water supply system, using as main of optimization methods the genetic algorithm. I will make a short example with a special softwares in this area, based on technologys like CAD / CAM / CAE, but also with the possibility to work on a GIS platform.

193 - 202

imag/pdf.ico.gif PDF

» www.fcia.tibiscus.ro |  » www.tibiscus.ro |  © 2003-2021