"Annals. Computer Science Series" Journal
Romania, 300559 Timişoara, 6 Lascăr Catargiu str.
Phone: 004 0256 220 687
E-mail: conference.fcia [@] tibiscus [.] ro


Web design:
FCIA
Updating:
Editorial Team
Anale. Seria Informatică
Volumul 3, Fascicula 2


ISSN: 1583-7165 (forma tipărită)
ISSN: 2065-7471 (forma electronică)
Proprietar: Universitatea "Tibiscus" din Timişoara, România
Editor: Editura Augusta, Timişoara, România
Distribuitor: Universitatea "Tibiscus" din Timişoara, România
Apariţie: Noiembrie 2005
» Reprezentarea parametrică a spaţiului de lucru al membrului superior uman în mişcare

» Antoanela Naaji

One of the most important applications of parametric representation of the systems is the modeling of the working space described by the end of kinematic chain during the motion. The approach to hyper-surfaces modeling is based on the direct geometric model considering the human upper limb as a kinematic structure similar to that of a robot with five degrees of freedom. For generating the surfaces in which the end-effector of the human upper limb moves, there were applied certain specific functions of the Matlab program, stating first the variables used in this program.

7 - 18

imag/pdf.ico.gif PDF
» Algoritmi de accelerare pentru determinarea drumului optim

» Tiberiu Marius Karnyanszky

Sunt numeroase aplicaţiile teoriei grafurilor în cele mai diverse domenii ale vieţii moderne. O mare parte dintre acestea se refera la determinarea drumului optim, care poate fi drumul minim. adică găsirea celui mai scurt sau celui mai ieftin sau celui mai puţin aglomerat drum între două noduri ale unei reţele; varianta drumului maxim semnifică găsirea drumului de lungimea cea mai mare, cu timpul cel mai mare de parcurs etc. Problema vitezei cu care are loc calculul este de multe ori critică, în sensul că, dacă acest calcul este necesar în timp real, trebuie ca determinarea să se facă în cel mai scurt timp. Pentru aceasta se pot aplica diverse procedee şi metode de accelerare, lucrarea de faţă prezentând una dintre acestea.

19 - 24

imag/pdf.ico.gif PDF

» www.fcia.tibiscus.ro |  » www.tibiscus.ro |  © 2003-2021