"Annals. Computer Science Series" Journal
Romania, 300559 Timişoara, 6 Lascăr Catargiu str.
Phone: 004 0256 220 687
E-mail: conference.fcia [@] tibiscus [.] ro


Web design:
FCIA
Updating:
Editorial Team
Anale. Seria Informatică
Volumul 4, Fascicula 1


ISSN: 1583-7165 (forma tipărită)
ISSN: 2065-7471 (forma electronică)
Proprietar: Universitatea "Tibiscus" din Timişoara, România
Editor: Editura Augusta, Timişoara, România
Distribuitor: Universitatea "Tibiscus" din Timişoara, România
Apariţie: Mai 2006
» Romanian Direct to Home Television

» Mircea Florin Ardelean and Tiberiu Marius Karnyanszky

DTH sunt iniţialele de la Direct To Home, un sistem care permite transmiterea mai multor programe de televiziune într-un pachet, programe ce pot fi recepţionate cu ajutorul unei instalaţii digitale, direct de pe satelit, practic în orice punct situat în aria de acoperire a satelitului (aşa numitul „footprint”). Sistemul presupune recepţia programelor doar de pe un singur satelit, dupa ce acestea au fost „adunate” de pe toţi sateliţii pe care emit acestea şi „grupate” într-un „pachet”. Pentru România acest sistem de televiziune este unul relativ nou, aflat în dezvoltare explozivă, iar lucrarea de faţă se vrea o radiografie a situaţiei existente la momentul actual.

9 - 16

imag/pdf.ico.gif PDF
» Mediamorphosis: The New Era in Communication

» Lucian Ciorba

Future: Timisoara, year 2020
After a hard day of work, on my way home, I tell to myself as well as to the “Multiplex”: HOME. The Multiplex knows what needs to be done and I know exactly what I am going to find home because I was the one who made the settings remotely. This gadget will replace soon all the many devices I carry with me. It will be phone and remote control, PC as well as TV using all communication and information media in one. I see a few friends and the family in a videoconference using the Multiplex. My GPS controlled automobile knows the way home and while I drive, I can watch the virtual screen projected in a corner of the windshield.
When I arrive home, I give an one word command to the Multiplex: NEWS and all the desired news channels are projected on a virtual screen in any place in the house I want. I can intervene in a live-transmission if I like to do so and say my opinion. If I prefer to read and write, my Multiplex will project a virtual keyboard for my use. If I want to dictate, my Multiplex can write what I speak.

17 - 20

imag/pdf.ico.gif PDF
» Les technologies de l’information et de la communication au niveau mondial et en Roumanie dans les derniéres années

» Diana Sophia Codaţ

Nivelul de dezvoltare a pieţei de comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei (TIC), indicatorii privind penetrarea Internet-ului şi gradul de penetrare a conexiunilor în bandă largă, gradul de integrare al aplicaţiilor TIC în mediul de afaceri sunt cruciale din punct de vedere al dezvoltării societăţii informaţionale şi în crearea unei societăţi bazate pe cunoaştere. Deşi la nivele încă reduse, evoluţia pozitivă a acestora reflectă atenuarea decalajelor de către România comparativ cu ţările din regiune.

21 - 30

imag/pdf.ico.gif PDF
» On the Ambiguity of Commercial Open Source

» Ioan Despi and Lucian Luca

Open source and commercial applications used to be two separate worlds. The former was the work of amateurs who had little interest in making a profit, while the latter was only profit oriented and was produced by big companies. Nowadays open source is a threat and an opportunity to serious businesses of all kinds, generating good profits while delivering low costs products to customers. The competition between commercial and open source software has impacted the industry and the society as a whole. But in the last years, the markets for commercial and open source software are converging rapidly and it is interesting to resume and discuss the implications of this new paradigm, taking into account arguments pro and against it.

31 - 40

imag/pdf.ico.gif PDF
» Business Process Modeling Notation-An Overview

» Alexandra Emilia Fortiş

BPMN reprezintă un standard industrial creat pentru a oferi o notaţie comună şi uşor de înţeles pentru toţi participanţii la un proces de afaceri. În această lucrare propunem o prezentare succintă a principalelor caracteristici ale acestei notaţii precum şi o interpretare a unor dintre principalele şabloane care caracterizează un proces de afaceri modelat prin intermediul fluxurilor de lucru.

41 - 50

imag/pdf.ico.gif PDF
» Tailored Business Solutions by Workflow Technologies

» Florin Teodor Fortiş, Alexandru Cicortaş and Alexandra Emilia Fortiş

VISP (Virtual Internet Service Provider) is an IST-STREP project, which is conducting research in the field of these new technologies, targeted to telecom/ISP companies. One of the first tasks of the VISP project is to identify the most appropriate technologies in order to construct the VISP platform. This paper presents the most significant results in the field of choreography and orchestration, two key domains that must accompany process modeling in the construction of a workflow environment.

51 - 62

imag/pdf.ico.gif PDF
» On one method of boundary value problem regularization by passage to the limit

» Vladimir Gotsulenko and Lyudmila Gapanova

For one class of boundary value problem depending on small parameter for which numerical methods for their solution are actually inapplicable, procedure of limiting problem acquisition which is much easier and which solution as much as close to the initial solution is described.

63 - 68

imag/pdf.ico.gif PDF
» Expenses Management version 1.0 Designed for PALM OS operating system

» Daniela Ilea and Dan Laurenţiu Lacrămă

This paper is focused on a Java application destined for keeping the expense evidence on a PALM OS operating system. The program was designed in order to be used by average customer and doesn’t require any special computers’ science expertise.

69 - 76

imag/pdf.ico.gif PDF
» Considerations upon Testing the Children’s Somatic Development, Using the Computer

» Carla Amira Karnyanszky and Tiberiu Marius Karnyanszky

The aim of this study is to analyze the ways of the children’s somatic-physical development. Two methods were evaluated: the comparison between the measured dimensions and the medium values, obtained from the specialized literature, and the one between the calculus of the proportionality rates and the medium rates for the population. Furthermore, this paper is based on a computer program that stores the history of children’s growth, available for use in surveys on large communities (school, medical center, sport selection).

77 - 84

imag/pdf.ico.gif PDF
» Computer Aided Optimization of the Unconventional Processing

» Tiberiu Marius Karnyanszky and Mihail Ţîţu

Tehnologiile neconvenţionale, aplicate în mod curent la o categorie vastă de materiale, dificile de prelucrat prin tehnici uzuale, au conoscut în ultimii 60 de ani toate etapele, de la descoperire şi până la utilizarea pe scară largă. Ele se bazează pe mecanismele elementare ce conduc prelucrarea prin metode clasice, dar utilizează, în plus, interconexiunile acestor metode, ceea ce duce la un câştig de performanţă prin creşterea preciziei rezultatelor, reducerea timpului de prelucrare, creşterea calităţii produsului finit etc. Utilizarea calculatorului şi a unui produs software care să asiste operatorul uman în prelucrarea folosind una din metodele neconvenţionale cum sunt eroziunea electrică sau electrochimică, eroziunea complexă electrică-electrochimică, prelucrarea cu fascicul laser ş.a.m.d. nu poate decât să îmbunătăţească şi mai mult acest câştig de performanţă. Lucrarea prezintă o astfel de aplicaţie, bazată pe o bază de date conţinând rezultatele experimentale anterioare, care propune o metodă de optimizare a rezultatelor de ieşire.

85 - 90

imag/pdf.ico.gif PDF
» The use of invariant moments in hand-written character recognition

» Dan Laurenţiu Lacrămă and Ioan Şnep

The goal of this paper is to present the implementation of a Radial Basis Function neural network with built-in knowledge to recognize hand-written characters. The neural network includes in its architecture gates controlled by an attraction/repulsion system of coefficients. These coefficients are derived from a preprocessing stage which groups the characters according to their ascendent, central, or descendent components.
The neural network is trained using data from invariant moment functions. Results are compared with those obtained using a K nearest neighbor method on the same moment data.

91 - 102

imag/pdf.ico.gif PDF
» Asupra modelelor ciclului de viaţă a unui sistem informatic

» Sorina Carmen Luca, Lucian Luca and Adela Ionescu

The paper presents a comparative study on the patterns of the life cycle of a computer science system. There are analyzed the avantages of each pattern and presented the graphic schemes that point out each stage and step in the evolution of a computer system. In the end are discussed the classifications of the methods of projecting the computer science systems.

103 - 120

imag/pdf.ico.gif PDF
» Generative Moire Structures

» Adrian Mihail Marian

“GRAPHIC ON COMPUTER” – the work of the Czech Petar Milojevic, published in Titus Mocanu’s book “THE MODERN ART’S MORPHOLOGY”, in 1973, had great influence on me. I tried to discover the algorithm that generated this work. It wasn’t so difficult to do and in a short time I was able to draw 12 such structures. In time, with interruptions, I have returned to this kind of works. In my personal exhibition “CYBERNETIC DESIGN” that took place at “Metopa” gallery of Pitesti, in march 1981, I have presented 8 such structures. To my joy, they had an impact on art lovers.

121 - 132

imag/pdf.ico.gif PDF
» Considerations upon Machine Learning Technologies

» Alin Munteanu and Ofelia Cristina Şofran

Inteligenţa artificială oferă tehnici sau metode evoluate prin care probleme din variate domenii îşi pot găsi o rezolvare optimă. Tehnologiile Machine Learning se referă la domeniul inteligenţei artificiale ce are ca scop dezvoltarea de tehnici ce permit calculatoarelor „învăţarea”. Unele sisteme bazate pe tehnologii Machine Learning tind să elimine necesitatea intuiţiei umane, în timp ce altele adoptă o abordare colaborativă între om şi maşină.

133 - 138

imag/pdf.ico.gif PDF
» Collaborative Systems and Multiagent Systems

» Alin Munteanu and Ofelia Cristina Şofran

Lucrarea prezintă câteva elemente de bază cu privire la domeniul sistemelor colaborative, un domeniu de maximă actualitate, şi cu privire la sistemele multiagent, dezvoltate în urma unui studiu temeinic asupra sistemelor cu un singur agent.

139 - 144

imag/pdf.ico.gif PDF
» Computer analysis of weight evolution

» Corina Muşuroi and Doina Rodica Moţ

The improvement of assesment of growth development of children has been explicated by introduction of new methods for monitoring the growth parameters and computer analysis of this data.
The necesity of this new tehnologies appeared because the clinicians observed that there are a new types of data, in large amounts, which are difficult to analyze using the traditional methods. So, in order to receive the maxim information, introducing the computer analysis and new mathematical methods has been necessary.
Using these new tools, we described the evolution of body weigh in overweighted pupils by colecting quality indicators of body dimensions and length.

145 - 152

imag/pdf.ico.gif PDF
» Internet: Romania vs. Europe

» Nicolae Papin and Tiberiu Marius Karnyanszky

În această lucrare sunt prezentate diferitele moduri de acces la Internet pentru utilizatorii casnici, atăt pentru cei care sunt consumatori mici (timp consumat online sau valoare trafic lunar) mici sau mari (online nelimitat). Scopul principal al lucrării constă în realizarea unei comparaţii dintre situaţia Internetului în Romănia fa’[ de alte ţări din Europa cum ar fi Ungaria (mai vestică decăt Romănia, deci puţin mai dezvoltată, dar totuşi estică faţă de ţările dezvoltate din vestul Europei, dar şi tările cele mai dezvoltate ca Anglia, Italia, Franţa, căt şi cele în dezvoltare ca Polonia, căt şi la periferia Europei cum este Ucraina.

153 - 166

imag/pdf.ico.gif PDF
» The multimedia product - between Design and Information, Design and Utility and Design and Entertainment

» Dieter Penteliuc-Cotoşman

Lucrarea învestighează alternativele posibile de rezolvare a problemelor legate de necesităţile de comunicare coerentă şi eficace ale oricărui produs multimedia. În esenţă, prezentarea se va axa pe identificarea aspectelor şi principiilor ce guverneză cele trei tipologii ale design-ului — în fapt, ale proiectarii multimedia, într-un sens mai larg —, şi anume : design-ul informaţiei (engl. Information Design), care vizează tocmai modurile de organizare şi de prezentare a informaţiei într-o formă semnificantă şi utilă ; design-ul de interfaţă GUI (engl. Graphical User Interface Design), a cărui sub-domeniu este constituit de organizarea informaţiilor afişate pe ecranul monitorului şi de interactivitatea dintre utilizator, calculator şi dispozitivele electronice circumscriind, de fapt, tot ceea ce utilizatorul vede,atinge, aude şi toate elementele cu care acesta interacţioneaza ; design-ul grafic, a cărui principală preocupare este aceea de a crea un aranjament compoziţional estetic (din punct de vedere vizual şi perceptiv) al informaţiei.

167 - 194

imag/pdf.ico.gif PDF
» The new multimedia educational technologies, used in open and distance learning

» Dieter Penteliuc-Cotoşman

Lucrarea trece în revistă şi se referă la ultimele tehnologii telematice care au transformat Învăţamântul Deschis la Distaţă ş l-au ajutat să devină o alternativă instituţională la cel tradiţional, faţă-în-faţă. Marea majoritate a tehnologiilor, succint prezentate în aici, vor fi implementate în proiectul “ARTeFACt — sistem telematic destinat invatamantului vocational de tip IDD”, sistem care va fi lansat oficial la finele anului 2006, in cadrul ofertei instituţionale a Facultatii de Arte a Universităţii de Vest din Timişoara. Coordoarea ştiinţifică a proiectului doctoral «ARTeFACt » aparţine domnului prof.univ.dr.ing. Savii G.George, reprezentând departamentul de Mecatronică al Facultaţii de Mecanică, din cadrul Universităţii “Politehnica” din Timişoara, România.

195 - 204

imag/pdf.ico.gif PDF
» Semantic Linkage of Control Systems

» Rolf Andreas Rasenack, Karsten Wolke, Kostyantyn Yermashov and Karl Hayo Siemsen

Control systems are sets of interconnected hardware and software components which regulate the behaviour of processes. The software of modern control systems rises for some years by requirements regarding the flexibility and functionality. Thus the force of innovation grows on enterprises, since ever newer products in ever shorter time intervals must be made available. Associated hereby is the crucial shortening of the product life cycle, whose effects show up in reduced care of the software and the spares inventory. The aim, the concept presented here and developed in a modelling environment, is proved and ensures a minimum functionality of software components. Replacing software components of a control system verified for functionality by a framework at run-time and if necessary the software conditions will become adapted. Quintessential point of this implementation is the usage of an abstract syntax tree. Within its hierarchical structure meta information is attached to nodes and processed by the framework. With the development of the concept for semantic proving of software components the lifetime of software-based products is increased.

205 - 212

imag/pdf.ico.gif PDF
» On the Combinatorial Inverse Monoid IO3

» Emil Daniel Schwab and Efren Romero

In this paper we compute the Mobius category and the Mobius function ? of the combinatorial inverse monoid IO3 of all order preserving partial bijections on the set M3={1,2,3}. This category is the reduced standard division category CF(IO3) relative to an idempotent transversal F of the D-classes of IO3. It is a special Mobius category namely a Mobius category in which the values of ?(?) are 1 and –1 for any morphism ? of CF(IO3).

213 - 228

imag/pdf.ico.gif PDF
» Programming with ASLT and Metainformation

» Karl Hayo Siemsen

The following paper is a short explanation and overview of the work of the team together with Mr. Wolke, Mr. Yermashov and Mr. Rasenack presented at the same conference. We do not prefer source code as the basic definition of an application. Instead we use the ASLT as the basic view. For a first understanding, this is source code parsed into a tree form and stored permanent. Changes on the application definition during development normally take place in the ASLT. Two converters, java2aslt and aslt2java produce the ASLT or the source code. A tree is a much simpler form to do automatic code insertion into an existing application. There are further views into the application. They can be used as input. They are synchronized with the ASLT basic view. The tree form can support a special form of “comments” called metainformation. This metainformation can be attached to each node forming a node of its own. So metainformation can be attached to a metainformation node producing nested metainformation. The concept is supported by tools to access the ASLT, for example to insert a node, to remove it, to change its contents, to validate the type or to evaluate the metainformation and process it, maybe during design time, may be during runtime. These tools are called metainformation processing tools (MIPTs).

229 - 236

imag/pdf.ico.gif PDF
» Output Width Signal Control In Asynchronous Digital Systems Using External Clock Signal

» Mihai Timiş

In present paper, I propose a method for resolving the timing delays for output signals from an asynchronous sequential system. It will be used an example of an asynchronous sequential system that will set up an output signal when an input signal will be set up. The width of the output signal depends on the input signal width, and in this case it is very short. There are many synthesis methods, like using a RC group system, a monostabil system in design of the asynchronous digital system or using an exetrnal clock signal, CK. In this paper will be used an exetrnal clock signal, CK.

237 - 242

imag/pdf.ico.gif PDF
» Output Width Signal Control In Asynchronous Digital Systems Using Monostabil Circuits

» Mihai Timiş

In present paper, I propose a method for resolving the timing delays for output signals from an asynchronous sequential system. It will be used an example of an asynchronous sequential system that will set up an output signal when an input signal will be set up. The width of the output signal depends on the input signal width, and in this case it is very short. There are many synthesis methods, like using a RC group system, a monostabil system in design of the asynchronous digital system or using an exetrnal clock signal, CK. In this paper will be used a monostabil circuit.

243 - 248

imag/pdf.ico.gif PDF
» Definition and Content Interpretation of Human Capital

» N.I. Verhoglyadova

The article is devoted to researching the nature of human capital, its internal structure, comparative characteristics of human capital and other economic categories; factors of its forming under present conditions of transformations in the economy of Ukraine.

249 - 260

imag/pdf.ico.gif PDF
» Mesh

» Radu Vultur

Whether you just want to take a peek of a remote computer status, or you want to install the latest version of a software on several workstations, you can do all of this from your computer. The networks are growing, the time spent administering the workstations increases and the number of repetitive tasks is going sky high. But here comes MESH to take that load off your shoulders. And because of SMS commands you can take this “command center” wherever you will go. Just connect a GSM phone to the computer (using a cable, IrDA or Bluetooth) and lock/restart/shutdown computers from your LAN with the push of a cell phone button. You can even create your own SMS commands.
This is MESH – the network administrator’s Swiss knife.

261 - 266

imag/pdf.ico.gif PDF
» Failover of Software Services with State Replication

» Karsten Wolke, Kostyantin Yermashov, Karl Hayo Siemsen and Rolf Andreas Rasenack

Computing systems are becoming more and more complex and assuming more and more responsibilities in all sectors of human activity. Applications do not run locally on a single computer any more. A lot of today's applications are built as distributed system; with services on different computers communicating with each other. Distributed systems arise everywhere. The Internet is one of the best-known distributed systems and used by nearly everyone today. It is obvious that we are more and more dependant on computer services. Many people expect to be able to buy things like clothing or electronic equipment even at night on the Internet. Computers are expected to be operational and available 7 days a week, 24 hours a day. Downtime, even for maintenance, is no longer acceptable.

267 - 276

imag/pdf.ico.gif PDF
» Architecture of the Neurath Basic Model View Controller

» Kostyantin Yermashov, Karl Hayo Siemsen, Karsten Wolke and Rolf Andreas Rasenack

The idea of the Neurath Basic Model View Controller (NBMVC) appeared during the discussion of the design of domain-specific modelling tools based on the Neurath Modelling Language [Yer06]. The NBMVC is the core of the modelling process within the modelling environment. It reduces complexity out of the design process by providing domain-specific interfaces between the developer and the model. These interfaces help to organise and manipulate the model. The organisation includes, for example, a layer with visual components to drop them in and filter them out. The control routines includes, for example, model transformations.

277 - 282

imag/pdf.ico.gif PDF

» www.fcia.tibiscus.ro |  » www.tibiscus.ro |  © 2003-2021