"Annals. Computer Science Series" Journal
Romania, 300559 Timişoara, 6 Lascăr Catargiu str.
Phone: 004 0256 220 687
E-mail: conference.fcia [@] tibiscus [.] ro


Web design:
FCIA
Updating:
Editorial Team
Anale. Seria Informatică
Volumul 5, Fascicula 1


ISSN: 1583-7165 (forma tipărită)
ISSN: 2065-7471 (forma electronică)
Proprietar: Universitatea "Tibiscus" din Timişoara, România
Editor: Editura Augusta, Timişoara, România
Distribuitor: Universitatea "Tibiscus" din Timişoara, România
Apariţie: Mai 2007
» Delving into Transition to the Semantic Web

» Ioan Despi and Lucian Luca

Tehnologiile semantice reprezintă noua provocare pentru felul în care construim şi exploatăm sistemele informatice. Ele sunt instrumente pentru a reprezenta semnificaţii, asociaţii, teorii, separat de date şi de cod. Scopul lor este de a crea, descoperi, reprezenta, organiza, prelucra, gestiona, raţiona, prezenta, partaja şi utilizae semnificaţii şi cunoştinţe în vederea îndeplinirii unor scopuri de afaceri, personale sau sociale.

7 - 16

imag/pdf.ico.gif PDF
» Analysis of some properties for a basic Petri net model

» Alexandra Emilia Fortiş

Formalismul modelelor cu reţele Petri oferă o bază teoretică solidă, susţinută de metode matematice puternice, capabile să extragă informaţii necesare pentru formalismul şi simularea sistemelor reale care prezintă caracteristici de concurenţă şi sincronizare. Lucrarea prezintă un model bazat pe o reţea Petri, în scopul extragerii unor informaţii relativ la procesul tehnologic de producere a unui aditivul alimentar.

17 - 24

imag/pdf.ico.gif PDF
» Pipeline Leak Detection Techniques

» Timur Chiş

Leak detection systems range from simple, visual line walking and checking to complex arrangements of hard-ware and software. No one method is universally applicable and operating requirements dictate which method is the most cost effective. The aim of the paper is to review the basic techniques of leak detection that are currently in use. The advantages and disadvantages of each method are discussed and some indications of applicability are outlined.

25 - 34

imag/pdf.ico.gif PDF
» Computer Systems to Oil Pipeline Transporting

» Timur Chiş

Computer systems in the pipeline oil transporting that the greatest amount of data can be gathered, analyzed and acted upon in the shortest amount of time. Most operators now have some form of computer based monitoring system employing either commercially available or custom developed software to run the system. This paper presented the SCADA systems to oil pipeline in concordance to the Romanian environmental reglementations.

35 - 44

imag/pdf.ico.gif PDF
» Algorithm of compression data Karhunen Loeve and some points of view

» Petre Bucur and Lucian Luca

Lucrarea se referă la utilitatea algoritmului de compresiea datelor în alte scopuri decât acesta. Se pune problema asemănării unor grupuri de date, obiecte sau orice altceva ce se poate reprezenta. Se poate folosi oriunde acolo unde este nevoie să se compare rezultate între ele sau să se folosească o bază de date a unui obiect pentru proiectarea unui alt obiect asemănător.

45 - 54

imag/pdf.ico.gif PDF
» Non linear systems become linear systems

» Petre Bucur and Lucian Luca

Lucrarea se referă la teoria şi practica sistemelor cu privire la sisteme neliniare şi aplicaţiile lor. Se are în vedere integrarea acestor sisteme pentru elaborarea răspunsului lor, precum şi evidenţierea unor particularităţi deosebite.

55 - 62

imag/pdf.ico.gif PDF
» Design of LOG-MAP/MAX-LOG-MAP Decoder

» Mihai Timiş

The process of turbo-code decoding starts with the formation of a posteriori probabilities (APPs) for each data bit, which is followed by choosing the data-bit value that corresponds to the maximum a posteriori (MAP) probability for that data bit. Upon reception of a corrupted code-bit sequence, the process of decision making with APPs allows the MAP algorithm to determine the most likely information bit to have been transmitted at each bit time.

63 - 70

imag/pdf.ico.gif PDF
» Application for Evaluation of the Professional Competencies of the Teaching Staff

» Ovidiu Crista and Tiberiu Marius Karnyanszky

The goal of the presented application is to offer a full support for universities in retrieving the feedback from their students with regard to their teachers. This is the main reason we described it in this paper. To build this application the following tools have been used: Microsoft Notepad 5.1 (to make the source files), Adobe Photoshop CS3, (to make the background image), and Adobe Flash Media Encoder 8 (to render the video clips).

71 - 76

imag/pdf.ico.gif PDF
» On-Line Tests

» Florentina Anica Pintea

This paper presents an interactive implementation which makes the link between a human operator and a system of a administration of a relational databases MySQL. This application conceived as a multimedia presentations is illustrative for the way in which the transfer and the remaking of the information between the human operator, the module of data processing and the database which stores the informations can be solved (with help of the PHP language and the web use) .

77 - 84

imag/pdf.ico.gif PDF
» Token Ring Project

» Virgiliu Streian and Adela Ionescu

Topologia ring este o configurare simplă utilizată pentru conectarea de procese ce comunică între ele. O serie de standarde de reţea ca de exemplu token ring, token bus, sau FDDI sunt bazate pe conectivitatea ring. În acest articol se va dezvolta o implementare a unui ring de procese care comunică între ele via pipe-uri. Procesele reprezintă nodurile din ring. Fiecare proces citeşte din intrarea lui standard şi scrie în ieşirea lui standard. Procesul n-1 redirectează ieşirea lui standard către intrarea standard a procesului n printr-un pipe. În momentul în care structura ring-ului este concepută, proiectul poate fi extins la simularea reţelelor sau implementarea algoritmilor pentru excluziunea mutuală.

85 - 90

imag/pdf.ico.gif PDF
» ShopList: Programming PDA applications for Windows Mobile using C#

» Daniela Ilea and Dan L. Lacrămă

This paper is focused on a C# and Sql Server Mobile 2005 application to keep evidence of a shop list. The purpose of the application is to offer to the user an easier way to manage his shopping options.

91 - 98

imag/pdf.ico.gif PDF
» Evaluation d’une requete en SQL

» Diana Sophia Codaţ

L U C R A R E     R E T R A S A

99 - 104
» FISLAB – the Fuzzy Inference Tool-box for SCILAB

» Simona Apostol

L U C R A R E     R E T R A S Ă

105 - 114
» The development of a fuzzy regulator with an entry and an output in Fislab

» Simona Apostol

L U C R A R E     R E T R A S Ă

115 - 120
» Home Heating Systems Design Using PHP and MySQL Databases

» Tiberiu Marius Karnyanszky

Modificările climatice din ce în ce mai evidente din zilele noastre au dus, printre altele, la o avalanşă de cereri de instalare în locuinţa de domiciliu sau cea de vacanţă a unor dispozitive menite să mărească gradul de confort, printre care instalaţiile de încălzire proprie. Alegerea unuia sau altora dintre modelele existente pe piaţă se face după varii criterii, atât obiective cât şi subiective. Pentru furnizorul de aparatură de încălzire, această alegere trebuie să ţină cont de câteva elemente specifice cum sunt localizarea clădirii, orientarea sa, dimensiunile şi detaliile constructive. Lucrarea prezintă o aplicaţie informatică accesibilă pe Internet care dimensionează puterea instalaţiei de încălzire şi ghidează clientuk în alegerea unei centrale termice potrivit dorinţelor sale.

121 - 128

imag/pdf.ico.gif PDF
» The South Eastern Europe Higher Education Area: Is It Possible?

» Laurenţiu Dan Lacrămă and Tiberiu Marius Karnyanszky

Through history, South Eastern Europe has been a difficult and highly heterogeneous area of the continent. Nevertheless, recent developments have proved that a better future is possible. An important component of this genuine healing process is establishing connections and partnerships among universities inside the region. The present paper advocates the use of modern educational technology in order to implement common scientific and educational programs in this area.

129 - 136

imag/pdf.ico.gif PDF
» Virtual Reality

» Dan Laurenţiu Lacrămă and Dorina Fera

This paper is focused on the presentation of Virtual Reality principles together with the main implementation methods and techniques. An overview of the main development directions is included.

137 - 144

imag/pdf.ico.gif PDF
» Image and Transfer Functions

» Emil Schwab

We describe three transfer functors of an inverse exact category which arise from three transfer functions. We concentrate on some of the basic results which emerge from the theory of projections in inverse exact categories.

145 - 156

imag/pdf.ico.gif PDF
» Somatic Development Analysis of Handball Players using Computer Programs

» Tiberiu Karnyanszky, Corina Muşuroi and Carla Karnyanszky

Assessing the degree of the child’s body building optimal for obtaining performance in the practiced sport can be done by reporting the individual developing model to the typological models considered optimal for the requirements of each sportive branch in part.

157 - 167

imag/pdf.ico.gif PDF

» www.fcia.tibiscus.ro |  » www.tibiscus.ro |  © 2003-2021