"Annals. Computer Science Series" Journal
Romania, 300559 Timişoara, 6 Lascăr Catargiu str.
Phone: 004 0256 220 687 | Fax: 004 0256 220 690
E-mail: conference.fcia [@] tibiscus [.] ro | conference.fcia [@] gmail [.] com


Web design:
Ovidiu Crista
Updating:
Editorial Team
DAVID Ioan
-Researcher at the "Titu Maiorescu" Institute of Banat Studies, Romanian Academy, Timisoara Branch
-E-mail:
-Web:
IX.2-12 (Ciprian Obrad, Vasile Gherheş, Dalia Petcu, Ioan David) Being a computer scientist: motivations and representations

» www.fcia.tibiscus.ro |  » www.fcia.tibiscus.ro/ccsitia/ |  » www.geogebra.tibiscus.ro |  » www.tibiscus.ro |  © 2003-2021