"Annals. Computer Science Series" Journal
Romania, 300559 Timişoara, 6 Lascăr Catargiu str.
Phone: 004 0256 220 687
E-mail: conference.fcia [@] tibiscus [.] ro


Web design:
FCIA
Updating:
Editorial Team
SUCIU Sorin
-"Politehnica" University of Timişoara
-E-mail:
-Web:
VIII.1-4 (Dalia Petcu, Vasile Gherheş, Ciprian Obrad, Sorin Suciu) Information Acces in the Digital Era

» www.fcia.tibiscus.ro |  » www.tibiscus.ro |  © 2003-2021