"Annals. Computer Science Series" Journal
Romania, 300559 Timişoara, 6 Lascăr Catargiu str.
Phone: 004 0256 220 687 | Fax: 004 0256 220 690
E-mail: conference.fcia [@] tibiscus [.] ro | conference.fcia [@] gmail [.] com


Web design:
Ovidiu Crista
Updating:
Editorial Team
SUJATHA Dandu
-Associate Professor, Aurora’s Technological and Research Institute, Department of Computer Science, Hyderabad
-E-mail: sujatha.dandu [@] gmail [.] com
-Web: http://www.atri.edu.in/index.php?option=com_content&view=article&id=286&Itemid=112
XI.2-14 (Sujatha Dandu, Deekshatulu B.L., Priti Chandra) Discover Sequential Transitional Patterns from Transactional Databases

» www.fcia.tibiscus.ro |  » www.fcia.tibiscus.ro/ccsitia/ |  » www.geogebra.tibiscus.ro |  » www.tibiscus.ro |  © 2003-2021